Front Image

SERVISNE AKTUELNOSTI

Plava slika , ili preovladjujuce plava slika - neispravnost opasna po vid

Nove generacije televizora sa direct LED pozadiskim osvetljenjem , od 2017 godine nadalje , poseduju nova tehnološka rešenja i kao posledicu novu masovnu pojavu neispravnosti koja se manifestuje kao preovlađujuće plava slika ili potpuno plava slika .

Ova pojava je predodredjena konstrukcijom led pozadinskog osvetljenja i većom frekfencijom napajanje led dioda u pozadinskom osvetljenju .

Pricip rada ove generacije televizora čini LCD matrica – displej koji gereriše filter za svetlost iz pozadiskog izvora svetlosti. Izvor svetlosti su grupa BLU led dioda , koje su proizvedene da emituju plavu monohromatsku svetlost a ta se svetlost koristi kao inicijalna za pobudu tankog sloja fosfora , čijim se sagorevanjem dobija potrebna približno bela polihromsatska sveltost .

Problem nastaje kada se ovaj sloj fosfora potroši i ostaje da svetli samo inicijalna plava svetlost led diode . Ova pojava se dogadja postepeno , slika gubi spektar boja i počinje da preovladava plava boja ,dok u krajnjoj fazi ostaje samo plava boja . Moguće je u ranim fazama i da nastane lokalno u vidu plavih delova slike približno kružnog oblika , što ukazuje na potrošenost fosfora na diodi u pozadini tog dela ekrana.

Potrebno je što pre uočiti da je slika promenila uobičajeni kolorit u korist plave boje i odmah reagovati , često je to slučaj još u garantnom roku . Pravovremeno reagovanje , ako se to pojavi još u garanciji ne samo što će vam uštedeti novac nego i zaštiti vaš vid. Naime ova plava svetlost je visoke frekfemcije bliska ultra plavoj svetlosti koja je veoma štetna za sve žive organizmne , pa se i koristi za definfeksiju vazduha i površina , dezinfekciju voda za piće, kao i voda u bazenima za plivanje , u prehrambenoj industriji za sterilizaciju folija za pakovanje hrane ,…

U borbi protiv COVIDA ista ta svetlost je u Kini korišćena za dezinfekciju novčanica , a u bolnicama za sterilizaciju prostora koji je kontaminiran virusima i bakterijama . O načinu kako ova plava svetlost može da ošteti vid možete pročitati na sajtovima oftalmologa , koji preporućuju naočere sa zastitnim slojem koji blokira ovu plavu svetlost .

Zašto se onda baš ova visoka frekfencija svetlosti– plava bliska smrtonosnoj ultra plavoj UV svetlosti koristi kao inicijalna u BLU LED pozadinskom osvetljenju ?

Razlog je ekonomski , naime ova monohromatska svetlost ima najveću energetsku efikasnost , bliža ultra ljubičastom delu spektra svetlost emituje manje neželjenog toplotnog žraćenja a u korist svetlosnog zračenja, za razliku od svetlosti na suprotnom delu sučevog spektara , gde su crvena i infra crvena boja za koju znamo da ima veliko toplotno isijavanje a na račun smanjenog svetlosnog učinka .

Ipak ova se štetna svetlost pojavljuje kao posledica potrošenosti , pa ja zato i jako važno na vreme prekinuti koriščenje ovakvog televizora i obratriti se servisu za popravku ili trgovini za nabaku novog uredjaja. Ovaj kvar je nemoguče izbeći i nastaće neminovno nakon projektovanog broja radnih sati. U uobičajenoj , prosečnoj upotrebi to se dogadja nakon tri godine .

Nameće se pitanje zašto se na novijoj generaciji ne dolazi do pregorevanja i potpunog zatamnjenja slike kao što je to bio slučaj generacije od 2013 do 2017 godine ?

Ukratko , razlog za ovo je tanji sloj fosfora a on je opet uslovljen većom frekfencijom impulsa za napajanje led dioda . Detaljno o ovme možete pogledati na video snimku . Ovaj video snimak je postavnjem na našem sajtu snimljen je sa ciljem da ponudi očigledan prikaz električnih promena na ekranu osciloskopa , koje nastaju promenom postavki u korisničkom meniju televizora i uz stručnu analizu da odgovore na pitanja :

Zašto je vek LED televizora viestruko krači od LCD televizora ?
Kako je korišćenje tehnološke prednosti LED pozadinskog osvetljenja za poboljšanje kvaliteta slike ograničilo i višestruko skratilo vek televizora ?
Kako se podešavanjima u korisničkom meniju može produžiti vek LED televizora ?
Šta se tačno menja u električnom smislu promenom vaših postavki u korisničkom meniju ?
Koje su karakteristike novih televizora izražene brojevima a ipak na njih ne možemo računati kao na matematički tačan podatak ?
Koje su pravci unapredjenja kod novijih generacija LED televizora i kakve neželjenje posledice proizvode ?

Mogućnosti popravke i trajnost popravljenog uredjaja

Rešenje ovog problema je moguće samo zamenom kompletnog pozadinskog osvetljenja , parcijalna zamena jedne trake ili samo jedne diode je besmislena i dovodi do ponovljenog kvara u kratkom roku.

Važno je znati naziv proizvođača i orginalnu oznaku ugradjenog seta led traka , kako bismo bili sigurni u kvaliteat svetla i slike. Obaveza servisa je da to dokumentuje računom a pravo kupca da na tome insistira. Napominjemo da na žalost na tržištu Srbije postoji veliki broj neorginalnih led traka , od nepoznatih proizvođača koje u startu emituju plavičasto svetlo i sliku , a vremenom se to brzo dodatno pogoršava. Na primer sistem označavanja kod nekih vodečih proizvodjaća je :

– LG koristi uvek oznake seta traka sa AGF ili AGM prefiksom i brojevima kao na primer AGF 78402101, AGF78401001, AGF 73662301…..
– SAMSUNG uvek koristi oznake sa prefiksom BN kao na primer : BN96 25300 , BN 96 28483
– Turski Vestel uvek koristi samo osmocifrene brojeve 23283041 , 30088565, 23283029 . . .

Trajnsot televizora nakon zamene kompletnog pozadinskog osvetljenja orginalnim , mora biti potpuno ista kao i fabrička , a uz promene u podešavanju u korisničkom meniju , a saglasno preporukama iz video snimka i značajno duže.

Isplativost popravke

Prva informacija koju servis treba da Vam pruži osim garancijskog perioda je i očekivani vek eksploatacije nakon zamene traka . Ovo je bitna informacija o odlučivanju da li je popravka isplativa a i radi provere i potvrde kredibiliteta izabrasnog servisa . Očekivani vek zavisi od broja radnih sati i ako se režim upotrebe ne menja , i vek treba da bude nepromenjen u odnosu na fabrički .

Pitanje isplativosti je uvek bitan preduslov za odluku da li televizor treba popravljati ili se odlučiti za kupovinu novog ‚ ovde Vam možemo preporučiti da nakon dobijanja predračuna od servisa , procenite koliko ste platili televizor i koliko ste spremni dati za njegovu obnovu , napominjući vam da noviji televizori imaju niže cene ali i niži kvalitet.

Nadamo se da su Vam ove informacije bile od koristi , za više informacija stojimo Vam na raspolaganju .

RTV Tehičar
Srdjan Jokić

Televizori sa Led pozadinskim osvetljenjem, specifičnosti, vek trajanja i mogućnosti popravke

Najčešća neispravnost nove generacije LED televizora je pozadinsko osvetljenje i po broju nadmašuje sve dosadašnje serijske neispravnosti.

Uzrok otkazivanja

Dobro poznate LCD televizore zamenili su LED televizori koji se razlikuju samo u vrsti pozadinskog osvetljenja. Način dobijanja slike prosvetljavanjem LCD matrice je isti, a različit je samo izvor svetla koje se koristi za prosvetljavanje matrice.

Kod LCD televizora za pozadinsko osvetljenje su se koristile CCFL lampe (neonke), a kod LED televizora to čine LED diode. Vek trajanja CCFL lampi pa i samih LCD televizora je dokazano u praksi veoma velik i premašuje jednu deceniju.

Na žalost vek LED pozadinskog osvteljenja je daleko manji i kod najrasprostranjenijih Direkt LED televizora jedva premašuje garantni rok. Uzrok ovako malom veku Led televizora (praktično kod svih proizvođača) je sama konstrukcija led diode.

Dioda emituje plavu svetlost koja pobuđuje tanak sloj fosfora da sa svojim sagorevanjem da približno belu svetlost. To znači da u samom načinu dobijanja svetlosti postoji ograničenje – fosfor koji tihim sagorevanjem emituje svetlost. Koliko god da je proces sagorevanja fosfora spor – tih , ipak je to proces sagorevanja koji ima svoj kraj i vreme za koje fosfor dogori.

Posledica ovoga je značajna promena u kvalitetu boja (crvena postaje roza, pa cigla boja…), i u krajnjem potpuno odsustvo svih ostalih boja osim plave i to bliže ultra području spektra.

Na žalost ovo nije jedini način otkazivanja Led pozadinskog osvetljenja, nego se dešava i pregorevanje same led diode (prekid strujnog kola) i to veoma često odmah po izlasku iz garantnog roka, nekada i ranije. Manifestacija ovog kvara je poptuno odsustvo slike, potpuno taman ekran.

Mogućnosti popravke

Ako nam je poznat uzrok otkazivanja pozadinskog osvetljenja onda je jasno da je jedini ispravan način zamena kompletnog pozadinskog osvetljenja, tj. zamena svih led traka, koje se kod većine proizvođača i prodaju u setu.

Na ovakav način se televizor dovodi u fabričko stanje i može se očekivati da će televizor odraditi još jednom onoliko vremena koliko je radio od kada je kupljen nov (dve do tri godine).

Uz preporuku da se smanji pozadinsko osvetljenje u meniju televizora, a svetlo i kontrast podese po želji, a televizor isključuje u satima kada se ne gleda, taj vek može biti i nešto duži od fabričkog.

Moguće je televizor osposobiti i zamenom samo jedne nesipravne diode, strujno kolo će se uspostaviti i televizor normalno proraditi ali će vek takve popravke biti veoma kratak, svega nekoliko nedelja ili meseci dok sledeća dioda ne pregori.

Ovakve popravke ne preporučujemo i mi ih ne radimo.

Sztr Tv Spektar popravlja pozadinska osvetljenja isključivo u skladu sa preporukama proizvođača, zamenom kompletnog pozadinskog osvetljenja novim, tj obnavljanjem pozadinskog svetla.