POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA

Podaci o organizaciji postoje pod stavkom ” O NAMA ” na sajtu www.tvspektar.rs.
Na našem sajtu ne postoji mogućnost kreiranja sopstvenog naloga za korisnika.
Osnovni podaci za porudžbinu koji kupci šalju, ostaju na našem mejlu kojem pristup imaju samo zaposlena lica u TV Spektar.

Ko smo mi

SZTR Tv Spektar, Branimira Ćosića 23 – Novi Sad / tvspektar@sbb.rs / 021 477 80 44 – 021 477 80 45 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Srđan Jokić / Branimira Ćosića 23 – Novi Sad / tvspektar@gmail.com / 064 111 88 07

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

SZTR Tv Spektar prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
Druge podatke o ličnosti
Poštanski broj

Svrha obrade i pravni osnov

SZTR Tv Spektar koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Druge svrhe
porudžbinu proizvoda

SZTR Tv Spektar podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

SZTR Tv Spektar štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Druge mere zaštite
Porudžbina stiže u vidu mejla zaposlenima u Tv Spektar i tu ostaje.

SZTR Tv Spektar čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od Godinu dana

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

SZTR Tv Spektar ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

SZTR Tv Spektar ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

SZTR Tv Spektar ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem SZTR Tv Spektar na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Branimira Ćosića 23 / tvspektar@gmail.com – tvspektar@sbb.rs / 021 477 80 44 – 021 477 80 45

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.