Plava slika, ili preovladjujuce plava slika – neispravnost opasna po vid

Nove generacije televizora sa direct LED pozadiskim osvetljenjem, od 2017 godine nadalje, poseduju nova tehnološka rešenja i kao posledicu novu masovnu pojavu neispravnosti koja se manifestuje kao preovlađujuće plava slika ili potpuno plava slika.

Ova pojava je predodredjena konstrukcijom led pozadinskog osvetljenja i većom frekfencijom napajanje led dioda u pozadinskom osvetljenju.

Pricip rada ove generacije televizora čini LCD matrica – displej koji gereriše filter za svetlost iz pozadiskog izvora svetlosti. Izvor svetlosti su grupa BLU led dioda , koje su proizvedene da emituju plavu monohromatsku svetlost a ta se svetlost koristi kao inicijalna za pobudu tankog sloja fosfora , čijim se sagorevanjem dobija potrebna približno bela polihromsatska sveltost .

Problem nastaje kada se ovaj sloj fosfora potroši i ostaje da svetli samo inicijalna plava svetlost led diode . Ova pojava se dogadja postepeno , slika gubi spektar boja i počinje da preovladava plava boja ,dok u krajnjoj fazi ostaje samo plava boja . Moguće je u ranim fazama i da nastane lokalno u vidu plavih delova slike približno kružnog oblika , što ukazuje na potrošenost fosfora na diodi u pozadini tog dela ekrana.

Potrebno je što pre uočiti da je slika promenila uobičajeni kolorit u korist plave boje i odmah reagovati , često je to slučaj još u garantnom roku . Pravovremeno reagovanje , ako se to pojavi još u garanciji ne samo što će vam uštedeti novac nego i zaštiti vaš vid. Naime ova plava svetlost je visoke frekfemcije bliska ultra plavoj svetlosti koja je veoma štetna za sve žive organizmne , pa se i koristi za definfeksiju vazduha i površina, dezinfekciju voda za piće, kao i voda u bazenima za plivanje , u prehrambenoj industriji za sterilizaciju folija za pakovanje hrane ,…

U borbi protiv COVIDA ista ta svetlost je u Kini korišćena za dezinfekciju novčanica , a u bolnicama za sterilizaciju prostora koji je kontaminiran virusima i bakterijama . O načinu kako ova plava svetlost može da ošteti vid možete pročitati na sajtovima oftalmologa , koji preporućuju naočere sa zastitnim slojem koji blokira ovu plavu svetlost .

Zašto se onda baš ova visoka frekfencija svetlosti– plava bliska smrtonosnoj ultra plavoj UV svetlosti koristi kao inicijalna u BLU LED pozadinskom osvetljenju ?

Razlog je ekonomski , naime ova monohromatska svetlost ima najveću energetsku efikasnost , bliža ultra ljubičastom delu spektra svetlost emituje manje neželjenog toplotnog žraćenja a u korist svetlosnog zračenja, za razliku od svetlosti na suprotnom delu sučevog spektara , gde su crvena i infra crvena boja za koju znamo da ima veliko toplotno isijavanje a na račun smanjenog svetlosnog učinka .

Ipak ova se štetna svetlost pojavljuje kao posledica potrošenosti, pa ja zato i jako važno na vreme prekinuti koriščenje ovakvog televizora i obratriti se servisu za popravku ili trgovini za nabaku novog uredjaja. Ovaj kvar je nemoguče izbeći i nastaće neminovno nakon projektovanog broja radnih sati. U uobičajenoj, prosečnoj upotrebi to se dogadja nakon tri godine .

Nameće se pitanje zašto se na novijoj generaciji ne dolazi do pregorevanja i potpunog zatamnjenja slike kao što je to bio slučaj generacije od 2013 do 2017 godine ?

Ukratko , razlog za ovo je tanji sloj fosfora a on je opet uslovljen većom frekfencijom impulsa za napajanje led dioda . Detaljno o ovme možete pogledati na video snimku . Ovaj video snimak je postavnjem na našem sajtu snimljen je sa ciljem da ponudi očigledan prikaz električnih promena na ekranu osciloskopa , koje nastaju promenom postavki u korisničkom meniju televizora i uz stručnu analizu da odgovore na pitanja :

Zašto je vek LED televizora viestruko krači od LCD televizora ?
Kako je korišćenje tehnološke prednosti LED pozadinskog osvetljenja za poboljšanje kvaliteta slike ograničilo i višestruko skratilo vek televizora ?
Kako se podešavanjima u korisničkom meniju može produžiti vek LED televizora ?
Šta se tačno menja u električnom smislu promenom vaših postavki u korisničkom meniju ?
Koje su karakteristike novih televizora izražene brojevima a ipak na njih ne možemo računati kao na matematički tačan podatak ?
Koje su pravci unapredjenja kod novijih generacija LED televizora i kakve neželjenje posledice proizvode ?

Mogućnosti popravke i trajnost popravljenog uredjaja

Rešenje ovog problema je moguće samo zamenom kompletnog pozadinskog osvetljenja , parcijalna zamena jedne trake ili samo jedne diode je besmislena i dovodi do ponovljenog kvara u kratkom roku.

Važno je znati naziv proizvođača i orginalnu oznaku ugradjenog seta led traka , kako bismo bili sigurni u kvaliteat svetla i slike. Obaveza servisa je da to dokumentuje računom a pravo kupca da na tome insistira. Napominjemo da na žalost na tržištu Srbije postoji veliki broj neorginalnih led traka , od nepoznatih proizvođača koje u startu emituju plavičasto svetlo i sliku , a vremenom se to brzo dodatno pogoršava. Na primer sistem označavanja kod nekih vodečih proizvodjaća je :

– LG koristi uvek oznake seta traka sa AGF ili AGM prefiksom i brojevima kao na primer AGF 78402101, AGF78401001, AGF 73662301…..
– SAMSUNG uvek koristi oznake sa prefiksom BN kao na primer : BN96 25300 , BN 96 28483
– Turski Vestel uvek koristi samo osmocifrene brojeve 23283041 , 30088565, 23283029 . . .

Trajnsot televizora nakon zamene kompletnog pozadinskog osvetljenja orginalnim , mora biti potpuno ista kao i fabrička , a uz promene u podešavanju u korisničkom meniju , a saglasno preporukama iz video snimka i značajno duže.

 

Isplativost popravke

Prva informacija koju servis treba da Vam pruži osim garancijskog perioda je i očekivani vek eksploatacije nakon zamene traka . Ovo je bitna informacija o odlučivanju da li je popravka isplativa a i radi provere i potvrde kredibiliteta izabrasnog servisa . Očekivani vek zavisi od broja radnih sati i ako se režim upotrebe ne menja , i vek treba da bude nepromenjen u odnosu na fabrički .

Pitanje isplativosti je uvek bitan preduslov za odluku da li televizor treba popravljati ili se odlučiti za kupovinu novog ‚ ovde Vam možemo preporučiti da nakon dobijanja predračuna od servisa , procenite koliko ste platili televizor i koliko ste spremni dati za njegovu obnovu , napominjući vam da noviji televizori imaju niže cene ali i niži kvalitet.

Nadamo se da su Vam ove informacije bile od koristi , za više informacija stojimo Vam na raspolaganju .

RTV Tehičar
Srdjan Jokić