Grmljavinsko nevreme često uzrokuje kvarove na televizorima. Možemo li se zaštititi?

Uobičajeno je da nakon nevremena sa grmljavinom u servis stiže veliki broj televizora sa karakterističnim kvarovima, pa se na osnovu toga može zaključiti da je upravo grom uzrok ovih kvarova.
Da bismo mogli znati kako da izbegnemo štete na elektronskim uredjajima neophodno je da poznajemo uzrok nastanka groma, njegovu snagu i dejstvo, kao i posledice koje može proizvesti na zemlji.

Najčešće u letnjem periodu veliko i naglo isparavanje vode stvara masivne oblake koji se kretanjem naelektrišu sa velikim količinama naelektrisanja.
Ova velika naelektrisanost oblaka, deluje svojim električnim poljem na Zemljinu koru gde sa lokalnom preraspodelom nelektisanih čestica dolazi do izdvajanja suprotnog naelektrisanja od onoga na samom oblaku.

Tako da nastaje elektricno polje ogromnih napona izmedju oblaka i Zemljine kore. U ovakvoj situaciji samo je pitanje vremena i mesta kada i gde ce doći do električnog pražnjenja izmedju oblaka i zemlje – do pojave groma. Prirodna težnja da se izjednače potencijli zemljine kore i oblaka dovodi do prenošenja ogromnih količina naelektisanja na zemlju i to u deliću sekunde. Iako je nemoguće predvideti tačnu lokaciju udara groma, ipak postoje mesta koja su češće izložena ovoj opasnosti.

U prethodnoj deceniji značajno se promenila statistika u pogledu mesta udara groma, a za to postoje realni fizički razlozi. Nekada je za potrebe televiziskog emitovanja za područe većeg dela
Vojvodine bilo dovoljno da rade dva predjanika na Iriškom Vencu i C. čotu, a danas to nije tako. Danas imamo više stotina predajnika razmestenih lokalno, postavljenih često i na visokim zgradama, blizu naših stanbenih objekata. Radi se o predajnicima digitalne televizije i mobilne telefonije, koji zbog velikog broja korisnika rade sa značajnom snagom. Svojim radom ovi predajnici jonizuju vazduh u njihovoj blizini a jonizovani vazduh je bolji provodnik električne energije.

Električno pražnjenje kroz vazduh ima osobinu kao i svaka eletrična struja da traži liniju manjeg otpora tj. veću eletroprovodnost vazduha. Ovo je posebno važno da znamo ako smo već jednom imali udar groma u blizini, da je veoma moguće da se nalazimo na mestu promenjene atmosfere i da postoji mogućnost ponovljenog udara groma.

Snaga i dejstvo groma

Snaga groma koja se oslobodi u delu sekunde je ogromna i može napraviti velike štete na objektima. Na osnovu iskustva ljudi koji su doživeli i preživeli direktne udare groma u neposrednoj blizini, navešćemo primere:

  • probušenog i srušenog drveta lipe visine 17 m- Mošorin
  • Odlomljenog parčeta betonske ploče (udar groma u armaturu nezavršenog objekta) -Titelski breg , potpuno uništenje drvenog objekta….

U krugu od desetine i stotine metara od mesta direktnog udara, mogu nastati štete na elektronskim uredjajima posrednim delovanjem. A ako je grom zahvatio neku od električnih, kablovskih ili drugih instalacija putem mreže provodnika štetno desjtvo se može proširiti u značajno većem krugu.

Mogućnosti zaštite elektronskih uređaja

Veoma često nam dolaze korisnici sa ubedjenjem da grom nije uzrok kvara na njihovom uredjaju verujuči da imaju zaštitu gromobranske instalacije ili neke od elektronskih zaštita na produžnim kablovima. Ovo je veoma pogrešno!

Ni gromobran niti bilo kakva elektronska zaštita ne mogu da zastite vas televizor od groma. Gromobranska instalacija je potrebna i neophodna da sprovede ogromnu količinu naeletrisanja u zemlju i time spasi objekat od rušenja, pozara i živote ljudi. Znači gromobran je gruba zaštita za velike količine naelektrisanja, ali naši elektronski uredjaji su veoma osetljivi, troše miliampersku struju i ne mogu preživeti povećanja koja nastaju influencom u blizini udara groma. Jednako je pogrešno smatrati da su vaši uredjaji zaštićeni skupim produžnim kablom koji u sebi ima kvalitetnu elektronsku prenaponsku zaštitu. Jednostavo je to razumeti ako znamo da je grom prošao kroz više hiljada metara atmosfere – vazduha koji je inače izolator za napone koje mi koristimo, pa zasto bi onda bio problem da preskoči i tih nekoliko santimetara kolika je veličina elektroske pločice? A da li ipak nekako možemo sačuvati naše uradjaje?
Jedini siguran način je da se uredjaji isključe iz energetske instalacije 220 V kao i iz kablovske, antenske ili satelitske instalcije. Kada kažemo isključe, mislimo na fizičko isključenje kablova.
Dodatni rizik nam donose antene na krovu, kablovski vazdušni vodovi a najsigurniji smo sa ukopanom i optičkom instalacijom. Nije pogrešno imati kvalitetne produžne kablove sa prenaponskom zaštitom, ali je veoma pogrešno računati na njih kao na sigurnu zaštitu od groma. Za neke blaže incidente oni mogu biti korisni , takodje veoma je korisno da od kablovskog operatera zatražite galvansko odvajanje instalacije vašeg kućnog priključka. Samo je fizičko isključenje kablova 220 v i signalnih HDMI i antenskih kablova za vreme letnjih nepogoda je sigurna zaštita od groma.
Obavezno je isključiti sve kablove iz elektronsih uredjaja prilikom odlaska na godišnji odmor, ne samo iz materijalnih razloga nego i iz razloga bezbednosti.

Kakve neisprevnosti nastaju i kakve su mogučnosti popravke

Zavisno od toga da li je štetno elektrostatičko pražnjenje ušlo u televizor putem 220 voltne energetske instalacije ili putam signalnih kablova antene ili HDMI a , razlikuju se i stepeni oštećenja na uredjaju. Ako je do štete došlo putem 220 voltne instalacije onda je neispravnost na mrežnom stepenu i tada su često moguće popravke zamenom elektronskih komponenti, pa i sami troškovi ovakvih popravki nisu veliki, uglavnom su sasvim prihvatljivi. Naravno to nije uvek slucaj, nekada je stepen oštećenja takav da je popravka nemoguća zamenom komponenti, često su ugljenisane i komponente i ploča, tada je neophodna zamena ploče, a to su već značajni troškovi. Ako je do štete došlo putem signalnih kablova antene ili HDMI-a, tada je oštećena matična ploča i sasvim izvesno je popravka na komponentom nivou nemoguća, a cene ovih ploča su veoma visoke.

Često je slučaj da je grom oštetio obe ploče, tada su popravke i potpuno neisplative pošto troškovi prevazilaze vrednost uredjaja. Ako je Vaš uredjaj u garantom roku a dođe do štete izazvane spoljnom silom, davalac garancije, uvoznik ili proizvodjač nemaju obavezu da podnesu troškove ovako nastalih kvarova. Znači nema garantnih obaveza od šteta nastalih gromom, moguća je samo dobro volja davaoca garancije. Možemo imati razna uverenja , koja potiču od marketinškog predstavljanja nekih zaštitnih sklopova ili od ubedljivog trgovca ili neka lična uverenja od nekakvog sistema znanja, ali ne dozvolite da u jednoj sekundi grom rasprši ta pogrešna uverenja. Fizički zakoni su tačni bez izuzetka, ako nam se nekad čini da je do izuzetka došlo to je samo siguran znak da ih nismo razumeli.

Snagu i potencijal naelektrisane jonosfere i groma, nastojao je da ukroti i učini korisnom energijom za čitavo čovečansto naš Nikola Tesla, onemogucili su ga sebicni interersi bankara, pa do današnjeg dana čovečanstvo od groma ima samo štetu. Tesla je sa gromovima eksperimetisao, proizvodio ih, koristio ih, izgradio toranj spreman da energiju jonosfere spusti na zemlju kao korisnu, a svi posle njega mozemo od groma samo da se plašimo i trpimo štetu.

Neka nam barem šteta bude manja…