Predprogramirani daljinski upravljači

Daljinski uređaj posebno programiran softverom koji kreira tv spektar po scecificnom zahtevu tržišta ili pojedinog kupca?Više informacija na našem sajtu.