Front Image

ADMINISTRATIVNO POSLOVNI PODACI

Pun naziv preduzeća

sztr Tv Spektar

Skraćeni naziv preduzeća

sztr Tv Spektar

Adresa i sediste preduzeća

Branimira Ćosića 23, Novi Sad

E-mail adresa

Poreski identifikacioni broj (PIB)

100736959

Matični broj

54455062

Šifra delatnosti

4743

Banka i broj tekućeg računa

Erste Bank: 340-11400534-43

Obveznik je PDV-a

broj iz PDV registra 132546561